Skip to content

You are here: Home / Research and Professors / Research Projects / Regional / Sismòmetre Marí Digital Amb Connexió Per Cable

Sismòmetre Marí Digital Amb Connexió Per Cable

VALTEC09-1-0059

Partners: Universitat Politècnica de Catalunya, SARTI - Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

Dates30-6-2009 to 30-6-2011

Contact professor: MANUEL LAZARO, ANTONIOantoni.manuel@upc.edu

Other researchers: -

Web page (if available): -

Funding institution: CIDEM