Skip to content

You are here: Home / Research and Professors / Research Projects / National / Disseny De Xarxes D'adaptació Reconfigurables Amb Mems Per A Amplificadors De Potencia Multibanda Altres Regions Parti

Disseny De Xarxes D'adaptació Reconfigurables Amb Mems Per A Amplificadors De Potencia Multibanda Altres Regions Parti

2006ITT-10005

Partners: Universitat Politècnica de Catalunya.

Dates22-12-2006 to 31-12-2008

Contact professor: Pradell Cara, Lluispradell@tsc.upc.edu

Other researchers: -

Web page (if available): -

Funding institution: AGAUR,AGENCIA GESTIÓ AJUTS UNIV.