Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació Acadèmica

Sou a: Inici / Informació acadèmica

Informació Acadèmica

L'itinerari acadèmic a seguir per l'estudiant depèn de l'expedient acadèmic previ al doctorat, i de la legislació i normatives que li apliquin (que depenen de l'any d'admissió). Podeu consultar la Normativa Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica per a una informació detallada dels itineraris acadèmics a seguir. En general, aquest serà el fluxe a seguir pels estudiants de nou ingrés:

 

 • Formalment, l’estudiant inicia els seus estudis de doctorat en el moment de realitzar la seva primera matrícula.
 • Abans d'un any des de l'inici del doctorat, l'estudiant haurà de completar les assignatures de Màster (crèdits ECTS) que se li hagin encarregat en cas de necessitar complements formatius. També pot cursar assignatures, si hi ha places, de forma voluntària, per a completar la seva formació.
 • Abans de 6 mesos des de l'inici del doctorat, l'estudiant haurà de trobar un director de tesi i acordar-hi una temàtica per a la tesi doctoral. S'aconsella que aquest pas s'hagi fet ja abans de sol.licitar l'admissió.
 • Abans de 1 any des de l'inici del doctorat, l'estudiant haurà d'elaborar i defensar davant un tribunal, un Pla de Recerca (antiga Proposta de Tesi).
 • L'estudiant haurà de matricular-se anualment, encara que no estigui fent cap assignatura.
 • L'estudiant haurà d'actualitzar anualment el pla de treball contingut al seu Pla de Recerca, en funció del seu progrés en relació al pla de treball inicialment previst.
 • En acabar els dos primers anys del doctorat, l'estudiant ha d'haver completat un mínim d'activitats de formació relacionades amb la seva àrea de recerca. Aquestes activitats formatives poden ser participació en seminaris de grup, assistència a cursos i seminaris organitzats interna o externament, participació en projectes, estades en altres centres, entre d’altres.
 • En acabar els dos primers anys del doctorat, s'espera que l'estudiant hagi completat un mínim d'activitats de formació transversal. Entre d'altres, aquestes activitats formatives poden ser participació en el Forum de Recerca Doctoral.
 • En acabar els dos primers anys del doctorat, s'espera que l'estudiant pugui acreditar un progrés en la seva tesi, a través d'alguna publicació en revista o congrés. El Departament d'Enginyeria Electrònica ofereix, en la mesura dels recursos de què disposa, ajuts per a publicacions en revistes o congressos internacionals.
 • L'estudiant haurà d'entrar al seu Document d'Activitats del Doctorand, de forma puntual, la informació i documentació acreditativa d'aquestes o altres activitats relacionades amb el seu doctorat (formació, publicacions, estades en altres centres, congressos, participació en projectes, etc.). Estudiants sota el RD 99/11, feu servir aquest formulari; estudiants de regulacions anteriors, feu servir aquest formulari.
 • La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat utilitzarà aquesta informació, junt amb l'informe del director, per avaluar anualment el progrés de l'estudiant (avaluació de tutoría).
 • Quan el treball de recerca hagi assolit els seus objectius, i el director de la tesi en doni el vist-i-plau, s'escriurà una memòria de tesi que serà presentada a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a que n'autoritzi el dipòsit.
 • La Comissió Acadèmica verificarà que la tesi estigui recolzada per uns indicis de qualitat (veure Normativa Acadèmica), o demanarà informes a dos revisors externs.
 • Una vegada rebuda l'autorització, se seguirà el procediment de dipòsit i defensa especificats a la normativa de la Universitat.
 • Segons legislació, els estudis de doctorat poden realitzar-se a temps complert o temps parcial; tenen una durada màxima en cadascun dels casos, i existeix la possibilitat de sol·licitar la interrupció temporal dels estudis durant un curs acadèmic. Consulteu la Normativa Acadèmica per a més informació.

 

En els diversos subapartats d'aquesta secció trobareu més informació sobre cada un d'aquests aspectes.

 

El Programa de Doctorat organitza regularment reunions informatives amb els estudiants per a aclarir aquests i altres aspectes del desenvolupament del doctorat: