Ajudes i Finançament Públic - Contractes

Ajudes i Finançament públic per a Doctors titulats - Contractes de Recerca

Ajudes per a contractar científics i altres professionals dedicats a la innovació.

Ajudes ofertes per la UPC


Ajudes ofertes per institucions catalanes

Pots trobar una llista de totes les subvencions de post-doctorat de la Generalitat de Catalunya en el següent enllaç.


Ajudes oferides pel Govern EspanyolA més
, alguns organismes públics de recerca disposen de programes d'ajudes propis, com ara:

  • El Consell Superior d'Investigacions Científiques, a través de la seva iniciativa Junta per a l'Ampliació d'Estudis (JAE) que preveu ajudes dirigides a la realització de tesis doctorals en centres o instituts del CSIC, i la contractació de doctors i personal científic-tècnic. Punt d'informació: http://www.csic.es
  • L'Institut de Salut Carles III: posseeix programes d'ajuts dirigits a investigadors en biomedicina i ciències de la salut per a la realització de tesis doctorals, contractes de formació i perfeccionament, i estades en institucions de salut espanyoles i estrangeres. Punt d'informació: http://aes.isciii.es

Ajudes ofertes per Institucions Europees

Les oportunitats de finançament per contractar investigadors estan estructurades dins el FP7 a través del People Program - Marie Curie Actions. Investigadors amb almenys 4 anys d'experiència o titulars de doctorat poden sol·licitar les següents accions:

  • Career Integration Grants (CIG). Els Ajuts Integració Professional o CIG ajuden a adquirir una posició estable en una institució europea de recerca aportant una contribució fixa per als costos de la investigació. Això pot, per exemple, contribuir als costos de salari de l'investigador o altre personal del projecte, costos de viatge, costos de patents i/o publicació. La subvenció és de 2 a 4 anys. El sol·licitant ha d'haver participat activament en investigació, però no pot haver desenvolupat la seva tasca al país de la seva organització durant més de dotze mesos en els últims tres anys.
  • Intra-European Fellowships for Career Development (IEF). El finançament IEF s'ofereix per a la formació avançada i desenvolupament professional. Això pot incloure l'adquisició de competències noves i/o completaries, i la mobilitat transnacional. El projecte es basa en un programa de desenvolupament professional personal d'acord entre l'investigador i el supervisor de l'organització d'acollida. El suport financer és per a un període de 12 a 24 mesos (equivalent a temps complet).
  • International Outgoing Fellowships (IOF). Els ajuts IOF són per a investigadors nacionals dels estats membres de la Unió Europea i Països Associats. Mitjançant les IOF se subvenciona formació avançada en una organització d'alt nivell, establerta en un tercer país (*). Els ajuts inclouen un salari per a l'investigador i una contribució per als costos relacionats amb la investigació. El suport financer és de 12 a 24 mesos en la fase de sortida, a més d'una fase de retorn de 12 mesos a una organització en un estat membre de la Unió Europea o país associat.
  • International Incoming Fellowships (IIF). Els investigadors de qualsevol nacionalitat actius o recentment actius en tercers països (*) són candidats per sol·licitar les IIF. El finançament es proporciona per a un projecte de recerca que transferirà coneixement cap a l'organització d'acollida, i per a la creació o millora de col·laboracions entre Europa i la resta del món. El suport financer és de 12 a 24 mesos (equivalent a temps complet).

(*) Tercer país: països que no són Estats Membres de la Unió Europea ni tampoc cap País Associat.