Vés al contingut (premeu Retorn)

Titulats en Enginyeria

Sou a: Inici / Admissió / Titulats en Enginyeria

Titulats en Enginyeria

L'accés als estudis de doctorat de la UPC per posseïdors de titulacions oficials espanyoles d'Enginyer o Llicenciat ha canviat a partir del dia 7 de Febrer de 2014, en els termes que s'indica a continuació:

Per acord del Consell de Govern de la UPC de 6/Febrer, s’aprova la normativa d’accés als estudis de doctorat per a les persones titulades de Llicenciatura, Enginyeria o Arquitectura conforme al sistema anterior a l’entrada en vigor de l’EEES, els següents termes:

Primer.- Als efectes de l’accés a un programa oficial de doctorat per part de qui estigui en possessió d’un títol oficial espanyol de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte, conforme al sistema anterior a l’entrada en vigor de l’EEES, correspon a la comissió acadèmica del programa de doctorat determinar si l’expedient acadèmic del candidat compleix els requisits d’accés establerts a l’article 6.2 lletra a) del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
L’anterior s’entendrà sense perjudici que les comissions acadèmiques dels programes de doctorat puguin establir l’obligatorietat de realitzar els complements de formació que s’estimin oportuns, de conformitat amb el que preveu l’article 7 de l’esmentat Reial decret per a l’admissió de doctorands al seu programa.

Segon.- L’acord de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat només sortirà efectes pel que es refereix a l’accés al programa de doctorat. En cap cas implicarà reconeixement de crèdits de Màster a efectes d’accés o obtenció de la titulació de Màster.

Tercer.- Aquest acord entra en vigor l’endemà de la seva aprovació.

Barcelona, 6 de febrer de 2014.

Per tant, un enginyer (5 anys) que vulgui fer el doctorat en Enginyeria Electrònica podrà demanar l'admissió directament al Programa, i en cas d'haver de necessitar complements de formació en forma d'assignatures de Màster, les podrà matricular dins el Programa de Doctorat, sense haver de demanar l'admissió al Màster corresponent.