Vés al contingut (premeu Retorn)

Admissió

Sou a: Inici / Admissió

Admissió

Oferta de places: 20


OBERT el període d'admisió pel semestre de TARDOR 2017/18 (semestre 2017-2):

Requisits per a l'admissió

Poden accedir a aquest Programa els candidats que es trobin en alguna de les següents casuístiques:
 • Estar en possessió de títols oficials espanyols de Grau (o equivalent) i de Màster Universitari.
 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol d'Enginyeria (5 anys) o Llicenciat, a criteri de la Comissió Acadèmica del Programa. Aquest criteri d'accés ha canviat a partir del dia 7 de Febrer de 2014.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'altres país integrant de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) que habiliti per a l'accés al Màster d'acord amb la legislació espanyola, (això inclou enginyeries, llicenciatures, graus, bachelor en altres països l'EEES), que hagin superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals com a mínim 60 han de ser d'estudis de Màster.
 • Estar en possessió d'una titulació de Màster, expedit en un país de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), o en altres sistemes educatius estrangers, que acrediti un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari, i que faculti al país expedidor del títol per accedir als estudis de doctorat.
 • Estar en possessió d'altres titulacions, obtingudes en l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior), o en altres sistemes estrangers, que acreditin un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari, i que facultin en el país expenedor del títol per accedir als estudis de doctorat.
 • Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor o doctora.
En qualsevol d'aquests casos, les titulacions acreditades per accedir al Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica hauran de ser de l'àrea de les TIC, ciències o enginyeries vinculades a alguna de les activitats de recerca del Programa de Doctorat.

A més de les condicions relacionades amb el títol que habilita l'accés al doctorat, els candidats a l'admissió en aquest Programa han de complir aquests altres requisits:

 • Capacitat de comprensió i comunicació, oral i escrita, en llengua anglesa (nivell B2), acreditada bé a través d'entrevista personal, o bé a través de certificats acadèmics oficials (Cambirdge, TOEFL, IELTS, TOEIC, EOI)
 • Que un professor vinculat al Programa valori positivament les aptituds i motivació del candidat i acepti actuar com a tutor per a guiar en l'inici d'una tesi doctoral en alguna de les àrees temàtiques del Programa. El candidat pot contactar amb la gestió del Programa si necessita assistència o consell en aquest pas.

Procediment per a l'admissió

Estudiants que es vulguin inscriure al Programa de Doctorat a la UIB a Palma de Mallorca, utilitzin aquest .

Per als estudiants que es vulguin inscriure al Programa de Doctorat a la UPC, tot el procés es realitza en línia a l'adreça https://preinscripcio.upc.edu/. Seguiu els passos descrits a la Guia ràpida d'inici per omplir la sol·licitud. Assegureu-vos de seleccionar 'Enginyeria Electrònica' a la llista de títols de Doctorat. A més, haurà de tenir preparats els següents documents per adjuntar a la seva sol·licitud:
   • Còpia escannejada dels seus títols oficials.
   • Expedients Acadèmics de les titulacions universitàries.
   • Currículum Vitae.
   • Document expedit a la universitat d’origen acreditant que la titulació presentada faculta per a l’accés als estudis de doctorat en aquell país (només per estudiants que hagin obtingut la titulació de Màster fora del EEES).

Access.png

 

Un cop rebuda, cada sol·licitud és analitzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). Habitualment el sol.licitant hauria de rebre resposta als pocs dies, per esmenar la sol·licitud, en cas que falti alguna dada o document, o bé per comunicar-li que la seva sol·licitud ha estat validada, si la documentació aportada és correcta i compleix les condicions d'accés. La resolució definitiva de la seva sol·licitud admissió es farà en general quan es reuneixi la CAPD.