Comparteix:

Projectes Locals i Regionals

Active Projects

 

 • TECSPR13-1-0004 - NON-LINEAR CONTROL ALGORITHMS FOR ENHANCED STABILITY IN INVERTER-BASED MICROGRID
  Coordinador Científic: jose Luis ROMERAL MARTÏNEZ
  Vigència: 31/12/2013 -30/01/2016
  Entitat Finançadora: ACC10.

 • PLA D’ACTUACIÓ GCEM
  Coordinador Científic: Ferran SILVA MARTINEZ
  Vigència: 01/01/2013 -30/06/2014
  Entitat Finançadora: ACC10.

 

 • PLA D’ACTUACIÓ SARTI
  Coordinador Científic: Antoni MANUEL LAZARO
  Vigència: 01/01/2013 -30/06/2014
  Entitat Finançadora: ACC10.

 

 • PLA D’ACTUACIÓ MCIA
  Coordinador Científic: J. Antonio ORTEGA REDONDO
  Vigència: 01/01/2013 -30/06/2014
  Entitat Finançadora: ACC10.

 

 • 2011 CTP 00028 - ESTUDI DE VIABILITAT D'IMPLENTACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES A TRAVÉS DE MICROXARXES EN ELS POBLES DEL PIRINEU (RURALGRID).
  Coordinador Científic: POU, J.
  Vigència: 01/01/2012 -31/12/2013
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • 2009 SGR 1161 - GRUP RECERCA CONSOLIDAT – CONTROL DE SISTEMES ELECTRICS D'ENERGIA RENOVABLE
  Coordinador Científic: GARCIA DE VICUÑA MUÑOZ DE LA NAVA, JOSE LUIS
  Vigència: 25/09/2009 -31/12/2013
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • 2009 SGR 00998 - GRUP RECERCA CONSOLIDAT – ACCES CONTROL AVANÇAT DE SISTEMES D'ENERGIA
  Coordinador Científic: FOSSAS COLET, ENRIC
  Vigència: 17/09/2009 -31/12/2013
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • 2009SGR1425 - GRUP RECERCA CONSOLIDAT – COMPATIBILITAT ELECTROMAGNETICA EN CIRCUITS INTEGRATS. CECI.
  Coordinador Científic: FERNANDEZ, R.
  Vigència: 01/09/2009 -31/08/2014
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • 2009 SGR1263 - GRUP RECERCA CONSOLIDAT – MICRO I NANOTECNOLOGIES
  Coordinador Científic: CASTAÑER, L.
  Vigència: 30/07/2009 -31/12/2013
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • 2009 SGR 1497 - GRUP RECERCA CONSOLIDAT – GRUP DE RECERCA DE CIRCUITS I SISTEMES INTEGRATS D'ALTES PRESTACIONS (HIPICS)
  Coordinador Científic: ARAGONES CERVERA, XAVIER
  Vigència: 22/07/2009 -31/12/2013
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • 2009SGR 1151 - GRUP RECERCA CONSOLIDAT – QUALITAT EN ELECTRÒNICA: DISSENY DE BAIX CONSUM, TEST, VERIFICACIÓ I TOLERÀNCIA A FALLADES
  Coordinador Científic: JUAN FIGUERAS PAMIES
  Vigència: 01/01/2009 -31/12/2013
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

Past Projects

 • 2009 CTP 00005 - CONSECUENCIAS DE LA INTEGRACIÓN DE TURBINAS EÓLICAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE TRANSPORTE ELÉCTRICOS.
  Coordinador Científic: POU, J.
  Vigència: 01/01/2010 -31/12/2012
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • TECCIT11-1-0032 - INCREMENTAR LA TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA EN SISTEMES INTEL·LIGENTS DE SENSORS
  Coordinador Científic: MÀNUEL, A.
  Vigència: 01/01/2011 -30/06/2012
  Entitat Finançadora: ACC10.

 • 2009 SGR 1235 - GRUP RECERCA CONSOLIDAT – MCIA: ACCIONAMENTS ELÈCTRICS I APLICACIONS INDUSTRIALS
  Coordinador Científic: ROMERAL MARTINEZ, JOSE LUIS
  Vigència: 28/09/2009 -30/06/2012
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • VALTEC09-1-0060 - BIOFEEDBACK PER ENTRENAMENT DEL SÒL PÈLVIC EN MALALTS AMB INCONTINÈNCIA URINÀRIA.
  Coordinador Científic: MAÑANAS, M.
  Vigència: 30/06/2009 -29/06/2012
  Entitat Finançadora: CIDEM

 • VALTEC09-1-0059 - SISMÒMETRE MARÍ DIGITAL AMB CONNEXIÓ PER CABLE
  Coordinador Científic: MANUEL LAZARO, ANTONIO
  Vigència: 30/06/2009 -30/06/2011
  Entitat Finançadora: CIDEM

 • 080331 - DESENVOLUPAMENT DE MATRIUS BIOLÒGIQUES PER A REPARAR LA CICATRIU POSTINFART: ALLIBERAMENT LOCAL DE CÈL·LULES MARE, FACTORS ANGIOGÈNICS I SEGUIMENT EN LÍNIA DE LA REGENERACIÓ MIOCÀRDICA.
  Coordinador Científic: BRAGOS, R.
  Vigència: 01/01/2009 -31/12/2011
  Entitat Finançadora: Fundació La Marató de TV3.

 • 2005PEIR 005621 - CONVERTIDOR MATRICIAL EXPERIMENTAL
  Coordinador Científic: ROMERAL MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS
  Vigència: 01/01/2009 -31/12/2011
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

 • 2006ITT-10005 - DISSENY DE XARXES D'ADAPTACIÓ RECONFIGURABLES AMB MEMS PER A AMPLIFICADORS DE POTENCIA MULTIBANDA ALTRES REGIONS PARTI
  Coordinador Científic: PRADELL CARA, LLUIS
  Vigència: 22/12/2006 -31/12/2008
  Entitat Finançadora: AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.