Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts i Beques

Ajuts per a estudiants del Programa


Ajuts de matrícula per a famílies nombroses (amb títol vigent):

 • Categoria general (amb 3 o 4 fills): 50% de reducció dels preus per la prestació de serveis acadèmics universitaris (taxes acadèmiques per matrícula i taxes administratives).
 • Categoria especial (5 fills o més): 100% de reducció dels preus per la prestació de serveis acadèmics universitaris (taxes acadèmiques per matrícula i taxes administratives).
Ajuts per a despeses de publicacions:

 • En funció de les disponibilitats pressupostàries, el Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC convoca de forma anual una convocatòria d'ajuts per a les despeses de publicacions en revistes i congressos internacionals. Veure les condicions de la darrera convocatòria.
Ajuts per a despeses de impressió de les còpies de la Tesi:

A partir del curs 2017/18 es suprimirà l'ajut a la impressió de tesis (pendent d'aprovació de la Junta), descrit al paràgraf següent:
 • Per acord de la Junta del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC, els manuscrits dipositats a la UPC que segueixen el format recomanat incloent el logotip del Departament d'Enginyeria Electrònica, se'ls reemborsarà el 50% del cost de les còpiesamb un límit màxim de 300 €. A partir del curs 2016/2017 aquest import serà de 200€. Si us plauposeu-vos en contacte amb Aurora Rubio per més informació.

Ajuts per a despeses generades pel membres del Tribunal de Tesi: 

  • Des del vicerectorat de recerca de la UPC es subvencionen les despeses generades pels membres del tribunal, fins a un import límit. Aquest import, a partir a l'any 2015 és de 300 €. En el cas de Menció Internacional serà fins a 600€. A part, el Departament d'Enginyeria Electrònica, a càrrec del pressupost de 2017, subvencionarà fins a un total de 200 € addicionals les despeses del tribunal de tesi fins exhaurir la partida de 2.400 € que es va aprovar per acord del Consell de Departament del 14/03/17. En cas que les despeses previstes excedeixin aquest import s'haurà de justificar, davant la unitat administrativa, les fonts de finançament per a cobrir l'excés.

  • Per acord de la Junta del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC el Programa co-finançarà al 50% aquest excés de despesa, fins a un límit de 300 €, en el cas que la tesi dipositada opti a la Menció Internacional.

Beques per a fer el Doctorat


Programes de beques:

 Trobareu la informació de les darreres convocatòries obertes a la web del CTT - Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca.

 Pels estudiants estrangers existeixen altres programes:

  Beques per a Mobilitat

  Ajuts econòmics per a estades curtes/mitges en altres universitats o centres de recerca.

  Cliqui aquí per descarregar-te un calendari que resumeix aproximadament els períodes de sol·licitud per aquests ajuts.

  Per últim, la Unió Europea ha creat la iniciativa EURAXESS - Researchers in Motion, per facilitar la mobilitat de investigadors dins la UE. Aquesta iniciativa compta amb serveis de suport per ajudar a l'investigador a superar tràmits burocràtics, però també amb una bossa d'ajuts i ofertes de treball.