Sistemes D'adquisició Remota I Tractament De La Informaci

CTM2008-01888-E-MARTECH'0

Partners: Universitat Politècnica de Catalunya.

Dates: 1-1-2009 to 31-12-2009

Contact professor: Mànuel Làzaro, Antonio antoni.manuel@upc.edu

Other researchers:  -

Web page (if available): www.upc.edu/pct/ca/grupsrecerca/2/sistemes-dadquisicio-remota-tractament-informacio.html

Funding institution: SARTI - Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació