Skip to content

You are here: Home / Research and Professors / Research Projects / National / Adecuación De Una Plataforma Oceanográfica De Investigación Para El Desarrollo De Actividades De I+D+I En El Ámbito Marino

Adecuación De Una Plataforma Oceanográfica De Investigación Para El Desarrollo De Actividades De I+D+I En El Ámbito Marino

PCT-310100-2005-2

Partners: Universitat Politècnica de Catalunya.

Dates29-12-2005 to 30-6-2006

Contact professor: Mànuel Làzaro, Antonioantoni.manuel@upc.edu

Other researchers: -

Web page (if available): -

Funding institution: Ministeri d'Educació i Ciència- PARCS