Vés al contingut (premeu Retorn)

Guia ràpida d'inici

Sou a: Inici / Admissió / Guia ràpida d'inici

Guia ràpida d'inici

Abans d'arribar:

Pas 1: Comprobi si compleix els requisits d'ingrés al nostre Programa de Doctorat. Bàsicament, necessita estar en possessió d'una titulació de Màster oficial el l'àrea de les TIC, o en enginyeria o ciències relacionades amb alguna de les àrees de recerca de l'Enginyeria Electrònica, si bé l'admissió d'Enginyers (títol oficial espanyol de 5 anys) també és possible. En el cas d'estudiants que hagin obtingut titulacions fora del EEES, és convenient obtenir una carta expedida en la universitat d’origen acreditant que la titulació presentada (grau i màster) faculta per a l’accés als estudis de doctorat en aquell país, degudament traduïda, segons correspongui.


Pas 2: Vagi a la secció Professors i Grups de Recerca d'aquesta web, examini les diferents activitats de recerca i projectes actius, i seleccioni els grups de recerca relacionats amb la seva àrea d'interès. Pot contactar amb la coordinació del programa si li cal assessorament o ajuda en aquest pas.

 

Pas 3: Una vegada seleccionat el(s) grup(s) de recerca d'interès, caldrà que un professor d'aquell grup accepti ser el seu tutor els primers mesos del seu doctorat. Pot deixar aquest pas en mans de la coordinació del Programa, però aconsellem que sigui el candidat qui es posi en contacte amb el responsable o qualsevol altre professor del grup o grups de recerca relacionats amb la seva àrea d'interès. Presenti's, expliqui la seva experiència professional i acadèmica, la seva motivació, interessos de recerca, i necessitat de suport financer (si és el cas). El professor podrà donar-li informació més precisa sobre els projectes del grup i temes de recerca per la seva tesi doctoral. Al candidat li interessa conèixer la possibilitat de integrar-se en algun dels projectes del grup, i si podrà rebre el suport necessari per a desenvolupar les seves investigacions.

 

Pas 4: Vagi a la plana web de sol·licitud d'admissió i registri's com a nou usuari. Hauria de rebre un correu electrònic confirmant-ho.

 

Pas 5: Faci servir la plana web de sol·licitud d'admissió per omplir la seva informació personal, la informació del seu grau acadèmic, i idiomes. Carregui els següents documents: Currículum Vitae;  còpia escannejada del seu passaport o el seu document d'identificació personal; còpia escannejada dels seus títuls universitaris; còpia escanejada dels seus certificats oficials de qualificacions universitàries; document acreditant que els estudis permeten accedir al doctorat (només si fora el EEES); certificat de llengua anglesa (si n'hi ha). Aquests documents són obligatoris per l'avaluació de la seva sol·licitud d'admissió.

 

Pas 6: Faci servir el formulari de la pàgina web d'Admissió per crear una sol.licitud (utilitzi el menú d'opcions del Manager d'Aplicacions):

  • Seleccioni el tipus de curs: "Doctorat"
  • Faci clic en "Crear sol·licitud"
  • Seleccionar nom: "(AAAA-TT) Enginyeria Electrònica" on AAAA es refereix a l'any ( 2015, 2016, 2017 etc) i TT pot ser 01 (semestre de tardor) o 02 (semestre de primavera).
  • Escrigui la seva motivació per sol·licitar el nostre Programa de Doctorat. Ompli també la secció de la informació addicional. És essencial que proporcioni el nom del Professor o Grup de Recerca que ha contactat.
  • Faci clic en el botó "Acceptar".
  • Un cop completat, faci clic en "Enviar sol·licitud" (hauria de rebre una confirmació per correu electrònic).


Pas 7: IMPORTANT pels estudiants estrangers que es trobin fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior: comprovar si necessiten validar l'original de les seves titulacions acadèmiques (legalització o apostilla de La Haya) per legalitzar-les a Espanya.

 

Pas 8: La seva sol·licitud serà valorada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Normalment, vostè hauria de rebre una resposta una setmana després de presentar la seva sol·licitud. El procés d'avaluació té dues fases. En una primera fase, la seva sol·licitud serà validada (és a dir, es comprovarà que compleixi els criteris d'admissió). En una segona fase, se li assignarà un professor tutor, i s'avaluarà el seu expedient acadèmic i es resoldrà la seva admissió, així com la possibilitat de que vostè necessiti completar la seva formació.

 

Pas 9: Si vostè vol sol·licitar una beca, si us plau, visiti la secció Beques d'aquesta web. Tingui en compte que en alguns casos haurà d'adjuntar un certificat de l'admissió en el nostre programa de Doctorats a la sol·licitud de la beca. Pot obtenir aquest document enviant un correu electrònic a eel.doctorat@upc.edu.

 

Pas 10: Els estudiants estrangers han de comprovar si necessiten demanar un visat abans d'arribar a Espanya. Si us plau, contacti al nostre Servei d'Estudiants Internacionals per a totes aquestes qüestions. És important que no es realitzi cap despesa de viatge fins que no s'hagi obtingut el visat.

 

MOLT IMPORTANT: No s'oblidi de portar l'orignal del seu títol oficial o el seu certificat de graduat i una còpia de totes les seves notes i registres acadèmics.

 

Quan arribi a la UPC:

Pas 1: Visiti l'Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) per legalitzar la seva estada acadèmica:

  • Estudiants de la UE: ha d'inscriure's en el 'Registre d'Estrangers Comunitaris'
  • Estudiants de fora de la UE: Comprovar la situació del seu visat en la OMI. Necessita fer això just després d'arribar a Espanya si és titular d'un visat de llarga durada.


Pas 2: Pot fer servir els serveis prestats pel Servei Internacional d'Estudiants per buscar un apartament o habitació compartida en la ciutat. Ells l'ajudaran també amb altres aspectes pràctics, tals com cursos de català i castellà, qüestions d'assegurances de salut, etc...

 

Pas 3: S'haurà de matricular o bé a cursos o bé a la tutoria dins el període d'Investigació. La inscripció s'obre dos cops l'any durant un període de 20 dies, durant els mesos de Setembre i Febrer (si bé excepcionalment és possible realitzar la matrícula forma d'aquests terminis). Si us plau, comprovi les dates i la ubicació en la secció Matrícula d'aquesta web, així com els documents i formularis necessaris que ha d'omplir. És necessari que es posi en contacte amb el seu professor de tutoria tant aviat com sigui possible per discutir amb ell/a en quins cursos o activitats haurà d'inscriure's.

 

Pas 4: Llegeixi cuidadosament els següents documents. Es tracta d'un manual de benvinguda pels estudiants que arriben al nostre Programa de Doctorat i la normativa acadèmica del mateix:

 

 

Més informació:

Trobarà informació més detallada en les diferents seccions d'aquesta web. Si us plau, comprovi la pàgina web de l'Oficina de Doctorat de la UPC així com per aconseguir informació general i directrius.

 

Si necessita informació específica que no es troba en aquesta web, si us plau contacti amb nosaltres.

 

Si té alguna suggerència o queixa, si us plau faci clic aquí.